Politici de sănătate

În calitate de reprezentanți ai medicilor de familie din România, Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie doresc să contribuie la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii de asistenţă medicală primară/de familie în România. În acest scop, SNMF și FNPMF elaborează și prezintă factorilor de decizie documente care reprezintă observații, propuneri, analize referitoare la actele normative în vigoare și în stadiul de proiect, precum și rapoarte de interes pentru asistența medicală primară.


Consultări

SNMF și FNPMF au fost consultate de instituții internaționale în elaborarea unor rapoarte dedicate sau care au prezentat și situația medicinei de familie din România:

 
Istoricul demersurilor SNMF-FNPMF privind implementarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate - Link

Istoricul demersurilor SNMF-FNPMF privind implementarea Dosarului Electronic de Sănătate - Link 

Documente de poziție, puncte de vedere - Link

Poziția SNMF privind modificările propuse de CNAS asupra Contractului-cadru 2014-2015 (ianuarie-martie 2015) și proiectul CNAS de Contract-cadru 2016 (octombrie 2015)  - Link


Ghidul practic pentru consultări eficiente în administrația publică (Legea transparenței 52/2003)
elaborat de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - mai 2016

Memorii, petiții, propuneri și alte documente oficiale înaintate de SNMF instituțiilor 

02 mai 2018
Punct de pozitie SNMF - Initiativa 2035 fara tutun - descarca aici

28 februarie 2018
Punct de vedere SNMF-FNPMF Legea 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate descarca aici

21 decembrie 2017
Cerere depusa Ministerul Sanatatii - descarca aici

19 decembrie 2017
Proces Verbal încheiat în urma întâlnirii având ca temă Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.
În documentul atașat sunt evidentiate situațiile și problemele care au ramas în analiza - descarcă document

11 decembrie 2017 - CNAS
Propunerile SNMF si FNPMF de modificare a Legii sanatatii 95/2006 depuse la Ministerul Sanatatii – descarcă document și
descarcă document cu numar MS
 
11 decembrie 2017 - CNAS
Observațiile și propunerile Societății Naționale de Medicina Familiei și ale Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familiei privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, afişat pe siteul www.cnas.ro, secţiunea Transparenţă decizională, în data de 30 noiembrie 2017. - descarcă document

4 decembrie 2017 - CNAS
Adresa  SNMF FNPMF privind nemulțumirea față de postarea proiectului de HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pe siteul www.cnas.ro, în secţiunea Transparenţă decizională - descarcă document

28 noiembrie 2017 - ANMCS, CNAS
Adresa  SNMF și FNPMF în legătură cu preconizata demarare a activităților de acreditare a cabinetelor de Medicina de Familie – descarcă ANMCS, descarcă CNAS

3 octombrie 2017 – Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Adresa  SNMF la răspunsul formulat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în data de 7 septembrie 2017 - descarcă document

Răspuns Ministerul Muncii si Justiției Sociale, 12 octombrie - descarcă

3 octombrie 2017 – Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaților, Comisia pentru sănătate publică, Senatul României, CNAS, MS, MFP
Solicitări  SNMF și FNPMF pentru segmentul medicina de familie.

Adresele depuse către decidenți – descarcă document – Camera Deputaților, Senat, CNAS, MS, MFP - au fost însoțite de documentele :

- Finanțare medicina de familie

- Debirocratizarea în medicina de familie

- Anexa IT

- Anexa legislație

- Anexa protocoale

- Document de poziție - Consolidarea medicinii de familie, pivot al asistenței medicale integrate a pacientului

Fără răspuns concret din partea decidenților.

13 septembrie 2017, CNAS
Cerere informații de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - descarca document

Raspuns MFP, 21 septembrie – descarcă
CNAS - Fara raspuns in 10 de zile – revenire adresa in data de 11.10.2017 – descarcă
Raspuns CNAS, 16 octombrie – descarcă

11 august 2017, Ministerul Muncii
Memoriu privind solicitarea de catre AJOFM a adeverintei medicale cu mentiunea "apt de munca" de la medicul de familie - descarca document

Răspuns Ministerul Muncii si Justiției Sociale, 7 septembrie descarcă

11 august 2017, Ministerul Sanatatii
Adresa catre Ministrul Sanatatii - descarca document

9 august 2017, Guvernul Romaniei, MS, MDRAPFE
Solicitare modificare ordin 697/112/2011, care prevede decontarea serviciilor prestate in centre de premanenta - descarca document

2 august 2017 – Guvernul Romaniei, MS, CNAS
Adresa privind Debirocratizarea în medicina familiei - Tema - Soluții pentru debirocratizarea activității în cabinetul de medicină de familie - descarca document  sau descarca document depus registratura
Anexele ce au însoțit documentul depus:


8 iunie 2017 - Consiliul Concurenţei
Punct de vedere referitor la Raportul privind piața serviciilor de asistență medicală din România şi a activităților conexe acestora - descarca

25 mai 2017 - CNAS
Solicitare punct de vedere oficial privind prescrierea de către medicii de familie a analogilor nucleoid(zi)dici pentru pacienții cu Hepatită virală de tip B - descarca
Raspuns CNAS - descarca

8 mai 2017 - Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca
Raspuns MS - descarca

8 mai 2017 - Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ilfov
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca
Raspuns MS - descarca

8 mai 2017 - DSP Bucureşti
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca

8 mai 2017 - Prefectura Municipiului Bucureşti
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca
Ca urmare a adresei, conducerea AMFB si PMFB a fost invitata la discutii

8 mai 2017 - Prefectura Județului Ilfov
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca

8 mai 2017 - Consiliul General al Municipiului București
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca

8 mai 2017 - Consiliul Județean Ilfov
Adresa privind strategiile locale şi judeţene pentru o mai bună adresabilitate a serviciilor medicale către populaţie - descarca

28 aprilie 2017, MS
Recomandări la proiectul de act normativ de modificare a Ordinului 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. - descarca documentul
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile

26 aprilie 2017, CNAS
Solicitarea încetarea încălcării actelor normative în vigoare privind  valorile definitive ale punctului pentru trimestrul I 2017 - descarca document

7 aprilie 2017 - În atenția Preşedintelui Camerei Deputaţilor
Solicitare întâlnire reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii - descarca
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile

22 martie 2017 - CNAS
Solicitare precizari adresata CNAS privind incadrarea la compensare 90% pentru pensionarii care primesc si indemnizatie sociala pentru pensionari - descarca

Raspuns oficial CNAS - descarca

30 ianuarie 2017 - CNAS 
Propuneri pentru Normele contractului-cadru pentru anul 2017 (consultări) - Descarcă 
Sinteză propuneri Norme 2017 - Descarcă 
 
 
19 ianuarie 2017 - MS
Document de poziție - Consolidarea medicinii de familie, pivot al asistenței medicale integrate a pacientului - Descarcă
 
 
17 ianuarie 2017 - MS
Solicitare majorare tarif serviciu vaccinare în PNI - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile 
 
 
30 octombrie 2016 - MS
Solicitare majorare tarif serviciu vaccinare în PNI - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile 
  
 
30 septembrie 2016 - MS
Propunere modificare norme Centre Permanență - plată gărzi - Descarcă 
Răspuns MS - Descarcă 

 
 9 septembrie 2016 - CNAS
Sesizare disfuncționalități PIAS 7-9 septembrie - Descarcă 
 
 
29 august 2016 - MS, MAI
Cerere acces informații interes public - aplicare OUG 68/2008 - Descarcă MAI, MS
Răspuns MS
Răspuns MAI
 
 
 8 august 2016 - Ministerul Finantelor Publice
Cerere dezbatere publica proiect rectificare bugetara afisat 29 iulie - Descarcă
Minuta întâlnirii din 9 august 2016 între SNMF si MFP - Descarcă 
 
 
 8 august 2016 - MS
Cerere punct de vedere asupra inițiativei Primul Praxis - Descarcă
Răspuns Ministerul Sănătății - Descarcă
 
 
19 iulie 2016 - MS
Adresă privind susținerea creșterii finanțării - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 de zile
 
 
27 iunie 2016 - MS, CNAS
Notificare asupra nelegalității actului adițional la Contractul-cadru 2014-2015 propus de CNAS - Descarcă 
 
 
16 iunie 2016 - Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic
Petiție suspendare procedură de aprobare a HG de modificare Contract-cadru 2016-2017, nerespectare transparență decizională - Citește
Răspuns CNAS 21.06 (ulterior redirecționării de către MCPDC) - Descarcă
 

1 iunie 2016 - CNAS
Solicitare transmitere proiect Contract-cadru, Norme 2016 cu intrare în vigoare 1 iulie 2016 - Descarcă 
 
 
20 mai 2016 - Guvern - Cerere
Solicitare audiență Primul Ministru / interimar Ministrul Sănătății - Descarcă 
Fără răspuns
 
 
16 mai 2016 - CNAS
Propuneri privind proiectul de modificare Contract-cadru 2016-2017 afișat de CNAS 12.05.2016 - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile justificare nepreluare propuneri

 
11 mai 2016 - Guvern - Cerere
Solicitare participare grup de lucru Sănătate - Descarcă
Fără răspuns 
 
 
27 aprilie 2016 - MS, MAI - Petiție
Punct de vedere SNMF privind aplicabilitatea Codului Rutier - Descarcă
Invitație ședința Comisiei Juridice 17.05 - Camera Deputaților - Descarcă
Răspuns MAI 25.05 -  Descarcă
Amendamente preluate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților în ședința din 14.06
 
 
26 aprilie 2016 - CNAS - Cerere acces informații interes public
Cerere L544 despre proiect sisteme informatice - bilete de trimitere, concedii medicale electronice - Descarcă
Răspuns CNAS 30.05 - Descarcă 
 
 
13 aprilie 2016 - MS, CNAS - Petiție
Petiție propunere înființare grup de lucru pentru elaborare și modificare legislație arhivare documente medicale - Descarcă 
Răspuns CNAS - 25 aprilie 2016 - Descarcă 
 

12 aprilie 2016 - MS, INSP - Petiție
Punct de vedere privind implementarea programului național de prevenire a cancerului de col uterin - Descarcă 
 

24 martie 2016 - MS, CNAS - Petiție
Petiție referitoare la problemele și solicitările MF - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile 
 
 
9 martie 2016 - Comisia de Sănătate, Camera Deputaților - Propuneri
Propuneri și observații proiect PL-x nr 4/2016 Legea Prevenției - Descarcă 

 
9 martie 2016 - MS, CNAS - Propuneri
Propuneri și observații proiect Contract-cadru 2016-2017 afișat ms.ro 26.02.2016 - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile justificare nepreluare propuneri
 
 
23 februarie 2016 - Cancelaria Primului Ministru - Memoriu
Memoriu finanțare, negociere, Contract-cadru 2016-2017 - Descarcă 
Fără răspuns în termen legal 30 zile  
 

19 februarie 2016 - CNAS - Propuneri
Propuneri și observații proiect Norme metodologice Contract-cadru 2016 - Descarcă
Propuneri și observații proiect Ordin reguli validare SIUI - Descarcă 
Proces verbal consultări 16 februarie Norme 2016 CNAS - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile justificare nepreluare propuneri 
 
 
12 februarie 2016 - Curtea de Conturi - Memoriu
Memoriu privind utilizarea bugetului AMP - Descarcă 
Fără răspuns în termen legal 30 zile 
 

15 ianuarie 2016 - Ministerul Sănătății - Memoriu
Memoriu privind finanțarea AMP, utilizarea bugetului AMP și calcul cheltuieli - Descarcă
Memoriu privind crearea de registre de boli cronice - Descarcă
Memoriu privind funcționarea PIAS - Descarcă 
Răspuns Ministerul Sănătății 18.01.2016 - redirecționare memorii către CNAS - Descarcă 
 
 
15 ianuarie 2016 - Avocatul Poporului - Memoriu
Memoriu privind funcționarea Platformei Integrate a Asigurărilor de Sănătate - Descarcă
Răspuns Avocatul Poporului 11 februarie 2016 - redirecționare CNAS - Descarcă 
Răspuns Avocatul Poporului 26 aprilie 2016 - revenire redirecționare CNAS - Descarcă
 
 
10 decembrie 2015
Scrisoare deschisă privind alocarea bugetară pentru anul 2016 - Descarcă
Răspuns Administrația Prezidențială 29 decembrie 2015 - redirecționare CNAS - Link
Răspuns Ministerul Finanțelor Publice 11 ianuarie 2016 - Descarcă
 
 
6 noiembrie 2015 - CNAS - Notificare
Notificare CNAS privind utilizarea fondurilor asistentei medicale primare, pe baza datelor CNAS - Descarcă
Răspuns CNAS 26.11.2015 - Descarcă 
 
 
26 octombrie 2015 - CNAS - Propuneri
Observații și propuneri privind proiectul CNAS de Contract-Cadru 2016 afișat în data de 16 octombrie - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile
Proces-verbal consultări 29 octombrie 2015 - Descarcă
 
 
11 septembrie 2015 - MS - Memoriu
Memoriu finanțare - Descarcă (nr înreg)
Fără răspuns în termen legal 30 zile 
   
 
31 august 2015 - Alianța Medicilor
Propunere către Alianța Medicilor - Descarcă 

 
28 august 2015 - CNAS, MS - Solicitare
Solicitare precizări asupra utilizării cardului de asigurat începând cu 1 septembrie 2015 - Descarcă
Răspuns CNAS 1 sept 2015 - Descarcă
Completare răspuns CNAS 1 sept 2015 - Descarcă 

 
4 iunie 2015 - CNAS, MS - Notificare 
Notificare privind cadrul legal pentru utilizarea cardului de asigurat și decontarea serviciilor - Descarcă CNAS, Descarcă MS
Răspuns CNAS 22 iunie 2015 - Descarcă
 

6 mai 2015 - CNAS - Solicitare
Solicitare de a preciza modalitatea de acordare și decontare a serviciilor medicale în vigoare după data de 1 mai 2015 și a face modificările legislative necesare - Descarcă
Răspuns CNAS 12 mai 2015 - Descarcă
 

30 aprilie 2015 - CNAS - Solicitare
Solicitare procedură simplificată deblocare card și informare corectă - Descarcă
Fără răspuns în termen legal 30 zile 
 
 
6 aprilie 2015 - CNAS - Solicitare
Solicitare justificare scrisă a nepreluării recomandărilor transmise asupra Ordinului 391/2015 (criterii spor rural) - Descarcă
Solicitare studiu de impact, fila registru propuneri cf. L52/2003, justificări trimise pentru nepreluarea propunerilor - Ordin 391/2015 (criterii spor rural) - Descarcă 
Solicitare interpretare oficială autentică Art. 18, alin (4) Contract-cadru 2015 - Descarcă
Răspuns CNAS interpretare art 18, alin (4) Contract-cadru 2015 - Descarcă 
 
 
23 martie 2015 - CNAS - Solicitare
Solicitare pentru studiul de impact/de fezabilitate, studiul de impact asupra stării de sănătate, fila de registru propuneri cf. L52/2003, justificări trimise pentru nepreluarea propunerilor - proiect CoCa 2015 - Descarcă
Răspuns CNAS 2 aprilie 2015 - Descarcă 
 

20 martie 2015 - CNAS - Notificare
Notificare privind discuțiile purtate în cadrul întâlnirii din 17 martie 2015 - Descarcă 
Fără răspuns până la finalul zilei
 

17 martie 2015 -  Cancelaria Președintelui României, SGG, MS, Camera Deputaților și Senatul României
Scrisoare deschisă privind modificările propuse de CNAS pentru Contractul-cadru 2014-2015 - Descarcă
 
 
16 martie 2015 - MS - Observații 
Observații proiect MS actualizat 4 martie modificări Contract Cadru 2014-2015 - Descarcă
 
 
10 martie 2015 - CNAS; MS - Solicitare
Solicitare prezentare studiu de impact pentru proiectul de modificare a Contractului-cadru - Descarcă
Răspuns CNAS incomplet 19.03 - Descarcă 
 
 
9 martie 2015 - MS - Solicitare
Solicitare dezbatere publică pentru proiectul de modificare a Contractului-cadru - Descarcă
Răspuns favorabil MS - Descarcă
Înregistrare video dezbatere publică 16 martie - Link
Minuta dezbatere publică 16 martie (în curs de actualizare) - Link
 
 
 2 martie 2015 - CNAS - Observații
Observații proiect CNAS actualizat 26 feb modificări Contract Cadru 2014-2015 - Descarcă 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile 
 
 
26 februarie 2015 - CNAS - Propuneri
Propuneri proiect Ordin 26 proceduri card - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 zile
 

10 februarie 2015 - CNAS, MS - Propuneri
Propuneri criterii spor rural - Descarcă 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile 
 

27 ianuarie 2015 - CNAS - Solicitare 
Solicitare date simulări valoare punct - Descarcă
Solicitare analiză buget - Descarcă 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile
   
 
9 ianuarie 2015 - CNAS - Propuneri
Propuneri proiect CNAS norme Cardul național de asigurat - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 zile 
   
 
24 decembrie 2014 - CNAS, MS - Propuneri
Propuneri proiect CNAS-MS ordin Dosarul Electronic de Sănătate - Descarcă
Propuneri proiect CNAS-MS norme Dosarul Electronic de Sănătate - Descarcă
Fără răspuns în termen legal de 30 zile MS
Răspuns CNAS e-mail - Link
 
 
18 decembrie 2014 - CNAS, MS, Ministerul Finantelor, Comisii Parlament - Sesizare
Sesizare privind discordanța între suma alocată și suma cheltuită pentru asistența medicală primară - Descarcă (Anexă buget 2014)
Solicitare privind bugetul alocat asistenței medicale primare în anul 2015 - Descarcă (Anexă buget 2015)
Fără răspuns în termen legal de 30 zile CNAS, MS, Comisii Parlament
Răspuns Ministerul Finanțelor 20 ianuarie 2015 - Descarcă
 
 
24 noiembrie 2014 - CNAS
Proces verbal al întâlnirii pentru discutarea modificărilor aduse criteriilor pentru acordarea sporului de activitate în mediul rural - Descarcă 
 
 
30 octombrie 2014 - CNAS - Propuneri
Propuneri proiect CNAS de modificare a criteriilor pentru acordarea sporului de activitate în mediul rural - Descarcă
Proces verbal al întâlnirii pentru discutarea propunerilor (SNMF, FNPMF, CMR - CNAS) - Descarcă 
 

18 septembrie 2014 - CNAS - Solicitare, propuneri
Propuneri proiect CNAS de modificare a criteriilor pentru acordarea sporului de activitate în mediul rural - Descarcă
Propuneri proiect CNAS de modificare a criteriilor de funcționare a comisiilor mixte - Descarcă
Solicitare privind decizia unor CJAS de publicare pe site a veniturilor cabinetelor de medicina familiei - Descarcă 
  
 
16 septembrie 2014  
Document de pozitie "Dezvoltarea și implementarea Dosarului Electronic de Sănătate" - grupul de e-Sănătate al SNMF - Detalii
 

31 iulie 2014 - CNAS - Solicitare
Solicitare informații CNAS privind numărul de puncte raportate - Descărcare
Răspun CNAS - Descărcare 
 

2 iunie 2014 - Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților 
Fișa proiectului PLx161/2014 pentru aprobarea OUG 2/2014, aflat în dezbatere în Camera Deputaților (cameră decizională) - Link 
Propunere amendament SNMF-FNPMF privind reintroducerea în Legea 95/2006 a negocierii Contractului-Cadru de către asociațiile profesionale și patronale - Descărcare
Răspuns deputat Petru Movilă 20 iunie - Descărcare
Raport final Comisie 19 iunie - Link
 
 
27 mai 2014 - CNAS - Consultări proiect Norme 2014 de aplicare Contract-cadru
Proiect Norme afișat site CNAS 24 mai - Link
Solicitare consultări Norme - Descărcare
Invitație consultări Norme - Descărcare
Ordin aprobare Norme afișat site CNAS 30 mai - Link
 

15 mai 2014 - Parlament - Propuneri 
Fișa proiectului Legii 300/2014 - Link
Propunere
referitoare la proiectul Legii 300/2014 (imputări centre permanență) - Descărcare
adresată Comisiilor de Sănătate ale Senatului și Camerei Deputaților și inițiatoarei, doamna deputat Aurelia Cristea 
Răspuns - invitație în ședința Comisiei de sănătate publică a Senatului din 27 mai - Descărcare
Propunere SNMF-FNPMF referitoare la proiectul Legii 300/2014 28 mai- Descărcare
Notă de fundamentare SNMF 13 iunie - Descărcare
Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru sănătate și familie din 17 septemberie - Link
Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru sănătate și familie din 25 septemberie - Link
 
 
17 aprilie 2014 - CNAS, SIVECO - Propuneri
Propuneri soluții sisteme informatice CNAS (SIUI, SIPE) - Descărcare
 

15-24 aprilie 2014 - CNAS - Consultări proiect Norme 2014 de aplicare Contract-cadru
Programare consultări 15 aprilie - Link
Proces verbal consultări 15 aprilie - Descărcare
Solicitare clarificări legislative - Descărcare
Proces verbal consultări 24 aprilie - Descărcare 
 
 
 7 aprilie 2014 - MS, CNAS - Sesizări și propuneri
Sesizări și propuneri privind efectele disfuncționalităților SIUI asupra pacienților - Descărcare
Răspuns CNAS - invitație discuții 17 aprilie - Descărcare
 
 
 7 aprilie 2014 - MS, CNAS - Propuneri
Propuneri privind debirocratizarea activității medicului de familie (lista actelor) - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile.
 
 
19 martie 2014 - CNAS - Solicitare 
Solicitare informații CNAS - Descărcare
Revenire solicitare informații CNAS 7 aprilie - Descărcare 
Răspuns CNAS 8 aprilie 2014
 

13-27 martie 2014 - CNAS - Consultări proiect Contract-cadru 2014-2015 cf. art. 217 Legea 95/2006
Invitație consultări 13 martie - Descărcare
Proces verbal consultări 13 martie - Descărcare
Invitație consultări 19 martie - Descărcare
Proces verbal consultări 19 martie - Descărcare
Propunere SNMF-FNPMF dată consultare - Descărcare
Invitație consultări 27 martie - Descărcare
Răspuns CNAS propunere dată - Descărcare
Răspuns SNMF modificare oră consultări 27 martie - Descărcare
Răspuns CNAS modificare oră consultări 27 martie - Descărcare
Proces verbal consultări 27 martie - Descărcare 
 
 
11 martie 2014 - Comisia de Sănătate Publică Senat - Propunere
Propunere modificare proiect L130/2014 de aprobare a OUG 2/2014 pentru modificarea L95/2006 - Descărcare 
Fișa proiectului L130/2014 aflat în dezbatere în Senat - Link
Invitație pentru susținerea propunerilor în ședința Comisiei din 18 martie - Descărcare
Propuneri modificare și completare proiect L130/2014 - Descărcare modificări, completări
Invitație pentru susținerea propunerilor în ședința Comisiei din 25 martie - Descărcare
Raport final Comisia de Sănătate Publică Senat - Descărcare
Fișa proiectului L130/2014 aflat în dezbatere în Camera Deputaților (cameră decizională) - Link
 
 
07 martie 2014 - MS, CNAS - Solicitare
Solicitare studiu de impact pentru proiectul de HG privind aprobarea Contractului-Cadru 2014-2015 - Descărcare 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile 
 
 
04 martie 2014 - MS, CNAS - Solicitare
Solicitare dezbatere publica și prelungire termen propuneri pentru proiectul de HG privind aprobarea Contractului-Cadru 2014-2015 - Descărcare
Răspuns CNAS - Descărcare
Răspuns MS - Descărcare
Revenire MS - reprogramare dată - Descărcare
Minuta dezbaterii publice - Descărcare
 

18 februarie 2014 - Ministerul Finantelor - Solicitare
Solicitare punct de vedere privind raportarea online - Descărcare 
Răspuns Ministerul Finanțelor - Descărcare   

 
17 februarie 2014 - CNAS - Memoriu
Memoriu privind problemele semnalate CNAS care nu au fost rezolvate - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile
 
 
24 ianuarie 2014
- MS - Propuneri
Propuneri privind proiectul de modificare a Legii 95/2006, afișat 15.01.2014 - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile. OUG 2/2014 a fost publicată în M.Of. nr. 104/11.02.2014)
 
 
15 noiembrie 2013 - CNAS - Memoriu
Memoriu privind imputarea contravalorii rețetelor prescrise de medicii de familie pacienților cu pensii sub 700 lei care au și alte venituri și pacienților raportați de spitale caselor de asigurări ca fiind internați la data prescrierii rețetei - Descărcare 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile. 
 
 
7 noiembrie 2013 - MS - Memoriu
Memoriu privind situația generată de raportul Curții de Conturi cu privire la sumele decontate de CJAS medicilor de familie pentru activitatea din Centrele de permanență - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile.
Memoriu (revenire), 10 decembrie 2013 - Descărcare
Răspuns MS, 19 decembrie 2013 - Descărcare
 
 
1 noiembrie 2013 - MS - Propuneri
Propuneri privind proiectul de Ordin privind organizarea și finanțarea rezidențiatului - Descărcare 
(la versiunea publicată pe site MS 22 octombrie 2013)
Fără răspuns în termen legal de 30 zile.
Sesizare privind lipsa de răspuns, 6 decembrie 2013 - Descărcare
Sesizare privind lipsa de răspuns (revenire), 15 ianuarie 2014 - Descărcare
 
  
22 octombrie 2013 - MS - Cerere informații
Cerere informații pregătire prin rezidențiat, specialiști - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile.
Sesizare privind lipsa de răspuns în termenul legal de 30 de zile, 6 decembrie 2013 - Descărcare
Răspuns MS în urma sesizării, 12 decembrie 2013 - Descărcare
 
 
16 octombrie 2013 - CNAS - Consultare
Proces verbal în urma consultării privind proiectul de Norme Contract-Cadru 2014 (octombrie 2013) - Descărcare
 
 
10 octombrie 2013 - MS - Propuneri
Propuneri privind proiectul de Ordin privind organizarea și finanțarea rezidențiatului - Descărcare
(la versiunea publicată site MS 1 octombrie 2013) 
Fără răspuns în termen legal de 30 zile.
 

16 septembrie 2013 - MS - Propuneri
Propuneri privind proiectul de Ordin privind organizarea și finanțarea rezidențiatului - Descărcare
(la versiunea publicată site MS 6 septembrie 2013)
Fără răspuns în termen legal de 30 zile. 
 
 
29 iulie 2013 - CNAS; MS - Memoriu
Memoriu privind întâlnirea din data de 22 iulie 2013 pe tema cardului de asigurat - Descărcare
Memoriu privind problemele tehnice care afectează activitatea medicilor de familie și îngrijirile acordate pacienților - Descărcare
Răspuns CNAS 30 august 2013 - Descărcare 
 
 
3 iulie 2013 - CNAS - Cerere
Solicitare privind adresa CNAS referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate - Descărcare
Fără răspuns în termen legal de 30 zile. 
 
 
13 mai 2013 - CNAS - Memoriu
Solicitare privind valorile definitive ale punctelor pentru anul 2012 și trim I 2013 - Descărcare  
Răspuns CNAS 30 august 2013 - Descărcare
 
 
10 mai 2013 - Ministerul Sănătății - Memoriu
Solicitare privind modul de contractare, raportare si plată a vaccinărilor - Descărcare 
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile. 
 
 
29 aprilie 2013 - Comisia de Sănătate, Camera Deputaților - Propuneri
Proiect de lege nr. 460/2012 (modificarea Legii 95/2006 privind cardul național de asigurat) - Descarcă
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile.  
 
 
22 aprilie 2013 - CNAS - Memoriu
Solicitare precizări Norme de aplicare Contract-Cadru 2013 - Descarcă
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile. 
 

17 aprilie 2013 - CNAS - Memoriu
Memoriu CNAS privind cardul național de asigurat - Descarcă
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile. 
  

26 martie 2013 - MS, CNAS - Propuneri
Propuneri Norme de aplicare Contract-Cadru 2013 - Descarcă
Anexă - Calcul venituri și cheltuieli pentru cabinet cu 800 pacienți înscriși - Descarcă 
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile.  
 
 
21 ianuarie 2013 - MS - Propuneri
Memoriu privind riscurile introducerii coplății în medicina de familie - Descarcă 
Rezoluție: coplata nu a fost introdusă în medicina de familie.
 
20 noiembrie 2012 - CNAS - Propuneri
Proces verbal consultări Contract Cadru 2013-2014 (asistența medicală primară) - Descarcă 
 
 
15 noiembrie 2012 - Comisia Europeană
Raport privind finanțarea pentru medicina de familie în România și recomandările internaționale - Descarcă
 

30 octombrie 2012 - CNAS - Propuneri
Proces verbal consultări Contract Cadru 2013-2014 (asistența medicală primară) - Descarcă
Propuneri Contract Cadru 2013-2014, vers. 19 octombrie 2012 - Descarcă 

Proiect Contract Cadru 2013-2014 afișat pe siteul CNAS în 19 octombrie 2012 - Descarcă
Fără răspuns scris în termen legal 30 zile. 

29 august 2012 - Secretariatul General al Guvernului - Propuneri
Scrisoare adresată domnului Prim Ministru privind distribuirea cardului de asigurat - Descarcă
 
 
10 august 2012 - MS, CNAS - Propuneri
Observații privind Normele de aplicare pentru titlul IX al L95/2006 (card de asigurat) - Descarcă
Proiect Norme de aplicare pentru titlul IX al L95/2006 afișat pe ms.ro - Descarcă
În urma solicitării de catre SNMF și FNPMF a unei dezbateri publice, MS organizează dezbatere publică pe 22 august 2012
Răspuns CNAS - 21 august 2012 - Descarcă 
 
 
21 iunie 2012 - MS - Propuneri
Observații privind proiectul noii Legi a Sănătății - Descarcă
Proiectul noii Legi a Sănătății emis de MS (material de lucru) - Descarcă 
 
 
8 mai 2012 - MS - Propuneri
Principiile medicinei de familie - Descarcă 
Propunere pentru titlul asistenței medicale primare din noua Lege a Sănătății - Descarcă 
Observații privind proiectul noii Legi a Sănătății - Descarcă
Proiectul noii Legi a Sănătății (titlurile 1, 2, 3, 5, 10) emis de MS - Descarcă 
 
 
22 februarie 2012 - MS, CNAS - Propuneri
Memoriu privind recalcularea valorii punctelor în urma recensământului populației - Descarcă
Răspuns CNAS - 7 martie 2012 - Descarcă
 
 
3 februarie 2012 - MS - Propuneri
Memoriu privind consultările în privinţa proiectului de Lege a Sănătăţii - Descarcă
 

3 februarie 2012 - CNAS - Precizări
Memoriu privind precizari asupra Normele de aplicare ale Contractului Cadru - Descarcă
Răspuns CNAS - 7 martie 2012 - Descarcă

 
13 decembrie 2011 - MS - Propuneri
Memoriu privind Registrul Electronic National de Vaccinare (RENV) - Descarcă
 

10 octombrie 2011 - CNAS - Propuneri
Proiect Norme de aplicare Contract Cadru 2012 - Descarcă
Răspuns CNAS - 10 ianuarie 2012 - Descarcă 
 

4 septembrie 2011 - MS - Propuneri
Poziție privind strategia pentru controlul bolilor netransmisibile - Descarcă
 

28 aprilie 2011 - CNAS, MS - Propuneri 
Proiect modificare Lege 263/2004 (centre de permanență) - Descarcă
Contract Cadru 2011-2012 - Descarcă
Proiect Norme de aplicare Contract Cadru 2011 - Descarcă
Ordin 1024/2008 (norme centre permanență) - Descarcă
Ordin 1571/1047/2011 (informatizare) - Descarcă
Proiect Norme de aplicare titlul IX al Legii 95/2006 (card de asigurat) - Descarcă
 
 
22 martie 2011 - Camera Deputaților, Comisia de Sănătate - Propuneri
Proiect de lege 203/2011 (centre permanență) - Descarcă - Urmărire proces legislativ CDep
Proiect de lege 157/2011 (modificare Legea 95/2006) - Descarcă - Urmărire proces legislativ CDep
Proiect de lege 202/2011 (organizare rezidențiat) - Descarcă - Urmărire proces legislativ CDep
 
 
7 martie 2011 - Senat, Comisia de Sănătate - Propuneri
Proiect de Lege nr. 11/2011 (centre de permanență) - Descarcă - Urmărire proces legislativ Senat
Proiect de Lege nr. 35/2011 (modificare Legea 95/2006) - Descarcă - Urmărire proces legislativ Senat
Proiect de Lege nr. 7/2011 (organizare rezidențiat) - Descarcă - Urmărire proces legislativ Senat
 
 
21 februarie 2011 - Ministerul Sănătății, CNAS, Guvernul României - Notificare
Notificare privind eliminarea articolelor din Contractul-cadru anulate de instanță - Descarcă

 
26 ianuarie 2011 - Ministerul Sănătății - Propuneri
Proiect modificare Lege 263/2004 (centre de permanență) - Descarcă 
 
 
15 ianuarie 2011 - Ministerul Sănătății - Propuneri
Proiect modificare Ordonanța 18/2009 (organizare rezidențiat) - Descarcă
 
 
10 decembrie 2010 - Ministerul Sănătății, CNAS - Propuneri
Proiect modificare Ordin 163/2008 (criterii acordare spor de rural) - Descarcă
 
 
2 septembrie 2010 - Ministerul Sănătății, CNAS - Propuneri
Proiect Contract-cadru 2011 - Descarcă
 
 
7 februarie 2010 - Ministerul Sănătății, CNAS - Propuneri
Proiect Contract-cadru 2010 - Descarcă
 
 
6 februarie 2010 - Ministerul Sănătății - Analiză
Sistemul Informatic Unic Integrat - Descarcă
 
 
8 ianuarie 2010 - Ministerul Sănătății - Propuneri
Proiect de modificare Legea 95/2006 - Descarcă
 
 
30 aprilie 2009 - Parlament - Propunere legislativă
LEGE privind nivelul fondurilor anuale minime obligatorii destinate finanțării sănătății - Descarcă
Articol RomâniaCurată.ro despre propunerea legislativă
 

AttachmentSize
Debirocratizarea in medicina de familie SNMF.PDF1.41 MB
Doc depus Guvern, MS, CNAS.PDF332.05 KB
Solicitarea incetarea incalcarii actelor normative in vigoare privind va....pdf432.56 KB
Propuneri SNMF privind modificarea si completarea Ord. MS si MAI nr. 697....pdf915.84 KB
Solicitare modificare ordin privind decontarea serviciilor prestate in C....pdf319.84 KB
Ministerul Muncii.jpg801.97 KB
MS.jpg1.07 MB
memoriu pt ministerul sanatatii, comisiile de sanatate ale parlamentului.pdf282.04 KB
memoriu min muncii aug 2017.pdf337.04 KB
CERERE_544_CNAS_Proiect_OUG_cu_ privire_la_rectificarea_bugetului_de_stat.pdf925.51 KB
Click pentru detalii și oferta completă